หลักการใช้คำนาม เราควรจะทราบคำนามพื้นฐาน Vacab ง่ายๆ เช่น คน สัตว์ สิ่งของ สถานที่ 

ประการที่สอง แยกให้ออกบอกให้ได้ว่า นามเอกพจน์ กับพนูพจน์ ที่สับสนและใช้ผิดกันบ่อยมีอะไรบ้าง 

นามแยกตามชนิดการนับ นับได้กับนับไม่ได้ 

นามชี้เฉพาะ กับนามทั่วไป 

ก็น่าจะเป็นพื้นฐานที่เพียงพอในการเรียนและการใช้งาน Nouns เพื่อการเรียนการสอบได้บ้างแล้วนะ ลองดูรายละเอียดและฝึกเขียนประโยค เน้นคำนามเพิ่มเติม สักนิดแล้วกัน 

ภาพรวมของคำนาม Nouns Overview 

Nouns  คำที่ใช้เรียกชื่อคนสัตว์ สิ่งของ สถานที่ เช่น sister,van,police,dog,eat,bird,fish,box,pen,table,chair,school,home,hotel,park

Noun: แบ่งเป็น 2ประเภทคือ Common noun กับ Proper noun 

Common noun: นามทั่วไป ไม่ชี้เฉพาะ เช่น People,Lamp,book,Door 

Proper noun นามชี้เฉพาะ ของคน ของวันเดือนปี ชื่อเฉพาะของสถานที่ หรือเมือง เช่น Sunday,Bangkok,Thailand,Lopburi

Countable noun: นามนับได้ เช่น Miror,Pencil,Shoes,Window

Uncountable noun: นามที่นับไม่ได้ เช่น Milk,Water,Rice,Sugar,salt

เติม s-es ท้ายคำนามที่สามารถนับได้ เพื่อให้เป็นนามพหูพจน์ เช่น

Book-Books

Box-Boxes

Cat-Cats

4deer

สำหรับนามนับไม่ได้เราจะไม่เติม -s,-es ท้ายคำนาม 

นามบางคำ ทั้งเอกพจน์และพหูพจน์ ใช้รูปเดียวกัน เช่น 

sheep sheep
fish fish
deer deer
species species
aircraft aircraft

นอกจากนั้น นามนับได้บางคำจะเปลี่ยนรูปไปเมื่อใช้เป็นพหูพจน์ เช่น 

woman women
man men
child children
tooth teeth
foot feet
person people
leaf leaves
mouse mice
goose geese

นามเอกพจน์ที่ลงท้ายด้วย fe ให้เปลี่ยน fe เป็น v แล้วเติม -es เช่น 

half halves
knife knives
wife wives
life lives

คำถาม

ฝึกการแต่งประโยค โดยใช้ There is/There are + nouns+ ส่วนขยายของประโยค

1.มีหมา1ตัวอยู่ที่บ้าน

2.มีปลา3ตัวอยู่ในแม่น้ำ 

3.มีกระต่าย1ตัวในสวนสัตว์ลพบุรี 

4.มีม้าลาย5ตัวอยู่ที่สวนสัตว์

5.มีกวาง2ตัวอยู่ในป่า 

6.มีช้าง2เชือกในป่า 

แนวคำตอบ

1 There is a dog at  home.

2 Thee are  three fish in river.

3 There is a rabbit in LOPBURI zoo.

4 There are five zebras at zoo.

5 There are two deer in a juncgle.

 6 There are two elephants in a juncgle.

 

 แบบทดสอบออนไลน์เรื่อง หลักการใช้คำนามพื้นฐาน Click

สำหรับผู้เริ่มต้น และผู้สนใจใช้งาน