Present perfect simple ประโยคปัจจุบันกาลสมบูรณ์ 

โครงสร้างประโยค เราจะใช้โครงสร้างประธาน ตามด้วย have/has + the -ed (กริยาช่องที่ 3).

มาถึงตรงี้ ถ้าคนไหน ไม่รู้จักกริยาช่องที่ 3 ก็ เอางัยดี คงไม่น่ามี ผ่านไปก่อนเน้อ แล้วค่อยตามมาเก็บทีหลัง

โครงสร้างประโยค 

+

I, you, we, they

she, he, it

(รูปเต็ม)

have

has

worked.

I, you, we, they

she, he, it

(รูปย่อ)

’ve

’s

I, you, we, they

she, he, it

(ปฏิเสธเต็ม)

have not

has not

worked.

I, you, we, they

she, he, it

(ปฏิเสธย่อ)

haven’t

hasn’t

คำถาม? +

Have

Has

I, you, we, they

she, he, it

worked?

? −

(คำถามเต็ม)

Have

Has

I, you, we, they

she, he, it

not

worked?

(ถามย่อ)

Haven’t

Hasn’t

I, you, we, they

she, he, it

จากตาราง คำแนะนำ ก็ให้เราฝึกฝนและใช้งานบ่อยๆ แทนการท่องจำ แล้วเราจะใช้ได้ไม่ผิดตลอดไปครับ เอาใจช่วยทุกคนที่ตั้งใจจริง และฝึกฝน

Present perfect simple: uses

เราใช้งาน Present perfect simple: uses ตอนไหนกัน 

1 พูดถึงประสบการณ์ที่ผ่านมาของเรา เช่น ความรัก การเรียนการทำงาน จิปาถะ โดยไม่สนใจเวลา เช่น การพูดถึงประสบการณ์ทางดนตรีส่วนตัว 

And I’ve seen ‘Buddy’ and I’ve seen ‘Starlight Express’ in London. And I want to see ‘Phantom of the Opera’ next.

We’re going to Wagamama’s for dinner tonight. I’ve been there a couple of times before.

ถึงจะไม่สนใจเวลา แต่จะมีศัพท์และวลีที่บอกเกี่ยวกับเวลามาให้สังเกต ได้แก่ ever, never, before, in my life, so far, up until now คำพวกนี้นิยมใช้กับประโยค present perfect simple:มากๆ 

ยกตัอย่าง เช่น 

We haven’t met before, have we? เราไม่เคยเจอกันมาก่อน ใช่ไหม

They’ve sold 110 so far. (so far = from a point in the past up until now) ขาดมาได้ 110 อันแล้วถึงเวลานี้

We often use ever, not … ever and never when we talk about experiences:

It was the worst performance we have ever seen. เป็นการแสดงที่แย่สุดที่เคยชมมา 

Have you ever tried to write your name and address with your left hand? เคยลองเขียนชื่อที่อยู่ด้วยมือซ้ายเปล่า 

She’s never said sorry for what she did. เธอไม่เคยพูดเสียใจในสิ่งที่เธอทำ

2 เราจะใช้ present perfect simple สำหรับประสบการณ์หายาก เมื่อใช้การเปรียบเทียบสูงสุด superlative: เช่น 

I felt the happiest I have ever felt. My first Olympic final; the bronze medal; European record of 9.97 seconds.

ชนะเลิศการแข่งขันโอลิมปิด คือความสุขสุดที่ีเคยได้รับ 

The dome of the Blue Mosque at Isfahan is the most beautiful building I have ever seen.

เป็นมัสยิดสวยสุดเท่าที่เคยเห็นมา 

It was the best decision I have ever made in my life.

เป็นการตัดสินใจที่ดีที่สุดในชีวิต 

It’s the worst sports programme I have ever seen and the first I have ever turned off.

รายการกีฬาที่แย่สุดที่เคยชมมา 

นอกจากนั้น เราอาจจะพบการใช้งาน  present perfect simple กับเหตุการณ์แรก ที่เราพบเจอ หรือเกิดขึ้นทันที ต่อเนื่อง และล่าสุด เช่น 

That’s the first time I’ve seen you get angry. เป็นครั้งแรกที่เห็นคุณโกรธ 

3 ใช้กับเหตุการณ์ล่าสุดที่จบลง  Recent completed events 

เราจะใช้ present perfect simple พูดถึงเหตุการร์ที่เกิดขึ้นและจบลง ล่าสุด โดยไม่ระบุเวลาที่ชัดเจน โดยจะใช้คำว่า  just หรือ  recently  สำหรับเหตุการณ์หรือเรื่องราวที่เกิดขึ้นและพึ่งจะจงไป เช่น 

What’s this? What’s just happened? มีอะไรเกิดขึ้น

The company employs around 400 staff and has recently opened an office in the UK. บริษัทพึ่งจะเปิดสำนักงานใหม่ใน UK

Niki and John have just come back from a week in Spain. พวกเขาพึ่งกลัมาจากสเปน

4 ใช้กับ เหตุการณ์ในอดีต ที่ส่งผลมาถึงปัจจุบัน Past events, present results

เราจะใช้  present perfect simple ควบคู่กับ single past action ที่มีการกระทำต่อเนื่องมาถึงปัจจุบัน เช่น :

She’s broken her arm in two places. (แขนของเธอยังคงหักอยู่ .)

แขนเธอหักสองที่ 

Why haven’t you dressed in something warmer? (คุณแต่งตัวแล้ว แต่ชุดที่สวมใส่ตอนนี้ มันไม่ทำให้คุณอบอุ่น .)

ทำไม่ไม่แต่งตัวให้อบอุ่นกว่านี้ 

A fire has broken out at a disused hotel on the seafront. (เกิดไฟลุกไหม้ และยังไม่หยุด.)

เกิดไฟลุกไหม้ที่โรงแรมเก่าบนถนนด้านหน้าทะเล 

Your flowers haven’t arrived. (ดอกไม้ถูกส่งมาแล้ว .)

ดอกไม้ของคุณยังมาไม่ถึง 

ดาวโหลดแบบฝึกหัดเขียนประโยค Present perfect simple พร้อมแนวคำตอบ 

ทำแบบทดสอบออนไลน์ Present perfect simple 

อ้างอิงมาจาก : http://dictionary.cambridge.org/grammar/british-grammar/present/present-perfect-simple-i-have-worked