สารบัญ

สำหรับพ่อแม่ผู้ปกครอง หรือน้องๆ ที่สนใจพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษด้วยตนเอง วันนี้ Admin ของ lopburihub.com ขอนำเอาความรู้เกี่ยวกับประโยคมาฝากกันสักเล็กน้อย 

ประโยคในภาษาอังกฤษเราเรียกกันว่า Sentences 

ความหมายรวมๆ ของ ประโยค คือกลุ่มของคำที่รวมเข้าด้วยกัน เพื่อการสื่อสารให้มีความหมายและให้เข้าใจ  แยกเป็นประโยคบอกเล่า ประโยคคำถาม และประโคปฏิเสธ 

 

องค์ประกอบสำคัญของประโยค

  • ภาคประธานหรือ Subjects 
  • ภาคกริยา Verbs 
  • ภาคขยายประโยค หรือส่วนเติมเต็ม  Objects/Complements 

ลองฝึกขียนจากคำกริยาง่ายๆ คือคำว่า  ชอบ ก่อนไหม  Like 

เริ่มจากตัวเราเองก่อน เช่น ฉันชอบทานเผ็ด 

I     +      like      +    spicy    food.

เธอชอบทานเผ็ด 

She    +     likes    + spicy    food

NOTE: สังเกตุกริยาคำว่าชอบ like ถ้าใช้กับประธานเอกพจน์บุรุษที่ 3 ได้แก่ he,she ,it จะต้องลงท้ายกริยาด้วย s,es 

 สำหรับผู้สนใจ สามารถดาวโหลดเอกสาร PDF สำหรับการฝึกเขียน พร้อมแนวคำตอบหรือเฉลย ได้ตามลิงค์