คำขยาย Adjective ในภาษาอังกฤษ จะใช้ควบคู่กับคำบุพบท Prepostion ปัญหาคือจะไม่มีรูปแบบตายตัว ผู้เรียนจำเป็นจะต้องเรียนรู้และจดจำด้วยตนเอง ลองดูตัวอย่างที่พบและใช้งานบ่อยกับ


กับ at


I'm quite good at Thai but I'm bad at English and I'm terrible at Physics.
ผมค่อนข้างเก่งภาษาไทย แต่อ่อนอังกฤษและฟิสิกส์บรมห่วย

 


กับ for


Running is good for you health but smoking is bad for you.
การวิ่งดีต่อสุขภาพของคุณ แต่การสูบบุหรี่เป็นสิ่งที่แย่ต่อคุณ
การใช้ Adj. กับ for อื่นที่น่าสนใจ เช่น
- good for
- bad for
- famous for
- qualifield for
- ready for
- responsible for
- suitable for เป็นต้น


กับ of เช่น


I'm perfectly capable of managing it myself, Thank you.
ผมมั่นใจว่ามีความสามารถจัดการมันได้ด้วยตัวเอง
I'm very fond of this new car.
ผมชอบรถคันใหม่นี้มาก
การใช้ Adj. กับ of อื่น เช่น
- aware of : ทราบ
- full of : เต็ม
- tire of : เหนื่อย, เบื่อ


กับ with


they're very pleased with his progress.
พวกเขาพอใจอย่างมากกับความคืบหน้าของเขา
การใช้ Adj. กับ with อื่น เช่น
- angry with : โกรธ
- bored with : เบื่อ
- delighted with : ดีใจกับ...
- satisfied with : พอใจกับ...


กับ to


He's the one who's married to a doctor.
เขาเป็นคนเดียวที่แต่งงานกับหมอ


Note : responsible for something และ responsible to someone

คำ Adj + Prep. ที่พบบ่อย ๆ อีก 2 คำ ควรจำให้ได้คือ

- Interested in : สนใจใน...
- Keen on : กระตือรือร้นที่...

 

โหลดไฟล์เอกสารนี้ในรูปแบบไฟล์ PDF