การแก้โจทย์ปัญหาสมการวิชาเลขคณิตฯ นั้น นักเรียน หรือผู้สนใจ จะต้องรู้จักการแทนที่ สำหรับนิยามและความหมายของการแทนที่นั้น ในภาษาอังกฤษ นั้นจะใช้ว่า Substitution ออกเสียงประมาณว่า ซับ สติวทุเซิ้น  โดยคำว่า ทุ นั้นออกเบาๆ เกือบๆ จะข้ามหรือ ไม่ได้ยิน ประมาณนั้น ไปฝึกออกเสียง หรือลองดูเจ้าของภาษาเขาออกเสียงดูกันเอาเอง 

In Algebra "Substitution" means putting numbers where the letters are:

คนเก่งเลข ก็จะไม่เก่งภาษา และ  แปรผกผันกัน คือ คนเก่งภาษาก็จะอ่อนลข เท็จจริงอย่างไร ไปลองหางานวิจัยจากอินเตอร์เน็ต เพิ่มเติมได้ 

บทความนี้ เป็นการเรียบเรียงเอาความรู้จากแหล่งเปิด Open Source อินเตอร์เน็ต มาผสมกับสกิลด้านสารสนเทศคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร  นำเสนอ ความรู้ของการแทนที่ตัวแปร หรือ "Substitution" กันสักนิดหนึ่ง 

 

ขออธิบายด้วยแผนภาพ ประกอบ เพื่อความเข้าใจง่ายๆ ดังนี้ 

substitution

 

ตัวอย่างการแทนที่ 

กำหนดให้  x=2, จงหาคำตอบของ  20/x + 4 ?

ขั้นแรก นำ 2 ไปแทนค่าของ x  จะได้เป็น  20/2 + 4?

20 หาร 2 = 10 

ขั้นต่อมา นำผลหารคือ 10 + 4 = 14 เป็นคำตอบ 

ตัวอย่าง

จงหาคำตอบ x + x/2 ?

 โดยกำหนดค่า x=5  

ขั้นแรก แทน 5 ในทุกตำแหน่งของ x จะได้เป็น 5 + 5 /2 

ทำหารก่อน บวกนะ

5 + 2.5 = 7.5 เป็นคำตอบ 

ตัวอย่าง 

จงหาคำตอบ  x2 + xy ?

กำหนดให้ x = 3, y = 4

ขั้นแรก แทนค่าของ x,y ด้วยจำนวนที่กำหนดให้ จะได้ 32 + 3x4 

3×3 + 12 = 21 เป็นคำตอบ 

ตัวอย่าง 

ถ้า x=3 (แต่ไม่ทราบค่าของ y), จงหาคำตอบของ  x2 + xy ?

ขั้นแรก แทนค่าตัวแปร 

 32 + 3y = 9 + 3y

ตัวอย่างของข้อนี้แสดงให้เหนว่า างครั้งเราก็ไม่อาจจะหาคำตอบของทุกตัวแปรได้ จำเป็นต้องตอบแบบติค่าตัวแปร 

การลบจำนวนที่มีค่าติดลบ Negative Numbers

โดยปกติเราจะใส่เครื่องหมายวงเล็บ () เพื่อให้มีการคำนวณที่ถูกต้อง 

ตัวอย่าง : ถ้า x = −2, จงหาคำตอบของ  1 − x + x2 ?

ให้เราเอาวงเล็บมาช่วย ดังนี้ ครับ

1 −(-2) + (-2)2

คำตอบที่ได้ = 1 + 2 + 4 = 7

จากตัวอย่าง:

  • เมื่อ− (−2) จะได้ +2
  • เมื่อ  (−2)2 จะได้ +4

เพราะกฎพิเศษของการบวกบคูณและหาร ดังนี้ 

rule

 NOTE : ความคิดเห็นและข้อฝาก จากคนเขียน ความสำคัญของการแทนที่ และเข้าใจกฏเครื่องหมายของการ + และ - เวลามาเจอกัน เป็นสิ่งสำคัญและจำเป็นมากๆ ถึงมากที่สุด ในการทำโจทย์คณิตศาสตร์ เพื่อการสอบและการเรียน สำหรับคนที่ยังไม่แม่น หรือยังงงอยู่ก้ขอให้รีบเร่ง ฝึกฝนโดยด่วน ต่อไป ด้วยนะจ๊ะ 

 แบบฝึกหัดออนไล์ การแทนที่ตัวแปร x,y,z