ทบทวนเรื่องเปอร์เซ็นต์ Percents

สำหรับเรื่องของเปอร์เซ็นต์เป็นอะไรที่ไม่ยาก และซับซ้อนจนเกินไป เพียงแต่หลายคนอาจจะไม่เห็นความจำเป็น ความสำคัญ และมองข้ามไป เลยไม่เข้าใจว่า % คืออะไร และจะเอาไปใช้ตอนไหน ไม่สำคัญและจำเป็นหรอก ถ้าใครคิดแบบนี้แล้วก็ผิดถนัด เพราะในชีวิตประจำวันของเรา จะมีจำนวนตัวเลขและการคิดร้อยละ เปรียบเทียบ % ให้ใช้งานบ่อยๆ นั้นเอง ถ้าไม่เข้าใจ และไม่รู้เรื่องนี้ แย่เลย

เช่น การลดราคาสินค้าจากราคาทุน จะบอกลดกันเป็นจำนวน %

เปอร์เซ็นต์ คือ เศษส่วน

แต่เป็นเศษส่วนแบบพิเศษที่ มีส่วนเป็น 100 เสมอ   

สัญลักษณ์ที่ใช้คือ %

ยกตัวอย่าง เช่น 15% ซึ่งมีค่าเท่ากับเศษส่วน   

Percent

Per : มาจากคำว่า each แปลว่า อันละ , คนละ, ชิ้นละ

Cent : หมายถึง 100

ดังนั้นจึงหมายถึงร้อยละ นั้นเอง

ยกตัวอย่าง

5%    = 5

             100

 

10%    =  10

                100

 

25%    =    25

                  100

50%    =     50

                   100

0%       =    0

100%    =  1

126%    =   126  เป็นเศษเกิน

                    100

ความสัมพันธ์ระหว่างเศษส่วนกับทศนิยม

  8 = 0.8

 10

  65   = 0.65

 100 

  215 = 0.215

 1000

ตัวอย่าง เช่นการเขียน 15% ให้อยู่ในรูปของเศษส่วน และ ทศนิยม

 เขียนเป็นทศนิยม ได้ 0.15

เขียนในรูปเศษ่วน  15

                             100 

 

 

คำถาม

จงเขียน % เป็นเศษส่วน 

15 %

42%

73%

เฉลย

15 

100 

42

100

73 

100 

เขียนจำนวนที่กำหนดให้อยู่ในรูปทศนิยม 

คำถาม

23%

60%

8%

เฉลย

0.23

0.60

0.08

 จงแปลงค่าทศนิยมเป็นจำนวนร้อยละ 

คำถาม

0.59

0.37

0.9

1.25

0.317

0.005

เฉลย

59%

37%

90%

125%

31.7%

0.05%

บทสรุป

Key word หรือปัจจัยสำคัญของการเรียนรู้เรื่อง เปอร์เซ็นต์ก็คือ 

1 เทียบจำนวนเปอร์เซ็นต์กับ 100 เสมอ

2 แปลงเปอร์เซ็นต์     เป็น     ทศนิยม         เลื่อนจุดมาทางซ้ายมือ 2 ตำแหน่ง 

3 แปลงทศนิยมกลับ เป็น    เปอร์เซ็นต์       เลื่อนจุดไปทางขวามือ 2 ตำแหน่ง 

percents deci

คำถาม

แปลงค่าเปอร์เซ็นต์เป็นจุดทศนิยม 

22.5%

10.6%

5.1%

56.3%

จงแปลงทศนิยมเป็นเปอร์เซ็นต์

0.185

0.025

1.548

0.081

เฉลย

แปลงค่าเปอร์เซ็นต์เป็นจุดทศนิยม

0.225

0.106

0.051

0.563

จงแปลงทศนิยมเป็นเปอร์เซ็นต์

18.5%

2.5%

154.8% 

8.1%

แบบฝึกหัดออนไลน์ท้ายบท เปอร์เซ็นต์และการแปลงค่า 

อ้างอิง : http://www.mathantics.com/section/lesson-video/what-are-percentages