สารบัญ

 

การคูณและหารเศษส่วน ( Multiplying and dividing fractions )

หลักการคูณคือ ตัวเศษ x เศษ , ส่วน x ส่วน 

ตัวอย่างการคูณ เช่น 

Equation: frac{2}{3} times frac{1}{2}

 Equation: frac{2}{3} x Equation: frac{1}{2},

Equation: frac{2}{3} times frac{1}{2} = frac{2}{6} = frac{1}{3}.

อีกตัวอย่าง จงหาคำตอบ  Equation: frac{4}{5} times frac{5}{6}

วิธีแรก คูณโดยตรงและตัดทอนเป็นอย่างต่ำ 

Equation: frac{4}{5} times frac{5}{6} = frac{20}{30} = frac{2}{3}

วิธีที่ 2 คูณไข้ว เพื่อตัดทอนเป็นอย่างต่ำ แล้วหาคำตอบ 

Equation: frac{4}{5} times frac{5}{6} = frac{4(2)}{5(1)} times frac{5(1)}{6(3)} = frac{2}{3}

การหารเศษส่วนด้วยจำนวนเต็ม  (Dividing a fraction by a whole number)

กำหนดให้มีเค้กจำนวน Equation: frac{3}{4}แบ่งให้นักเรียน 3 คน จะได้รับเค้กจำนวนเท่าไหร่ต่อ 1 คน 

หมายถึงจำนวน Equation: frac{3}{4} ÷ 3 = Equation: frac{1}{4}

อีกวิธี โดยเขียนจำนวนเต็ม 3 ให้อยู่ในรูปเศษส่วนเป็น Equation: frac{3}{1}

ดังนั้นการหาคำตอบที่ต้องการทราบค่าก็จะเป็น Equation: frac{3}{4} div frac{3}{1} = frac{1}{4}

วิธีการคือ : กลับเศษเป็นส่วน (Turn upside down) และเปลี่ยนหารเป็นคูณ 

Equation: frac{3}{4} times frac{1}{3} = frac{1}{4}

 

การหารจำนวนเต็มด้วยเศษส่วน (Dividing by a fraction )

การหาร Equation: 12 div frac{1}{3} จะไม่เหมือนกับการนำเอา 12 ตั้งแล้วหารด้วย 3 

วิธีการง่ายที่สุดคือ การกลับตัวเศษตัวส่วน  (Turn upside down ) แล้วใช้การคูณแทนการหาร 

เช่น จงหาคำตอบของ 10 ÷ Equation: frac{2}{3}

เขียนจำนวนเต็มให้อยู่ในรูปเศษส่วน 

กลับเศษส่วนตัวหาร และเปลี่ยนเป็นการคูณ 

Equation: 10 div frac{2}{3} = frac{10}{1} times frac{3}{2} = frac{30}{2} = frac{15}{1} = 15

รู้จักกับ  Reciprocals

ค่า Reciprocals ของตัวเลข คือ 1 หารด้วยเลขจำนวนนั้น เช่น 

สำหรับเลขเศษส่วนแล้ว ค่า Reciprocals คือการกลับตัวเศษเป็นส่วน เช่น Equation: frac{3}{4} เป็น  Equation: frac{4}{3} 

สำหรับจำนวนเต็ม เช่น 4 เราสามารถเขียนรูปค่า Reciprocals เป้น Equation: frac{4}{1}

จากนั้นใช้การกลับเศษส่วน เป็น Equation: frac{1}{4}

คำถาม

จงหาคำตอบ Equation: frac{3}{8} div frac{3}{4}

เฉลย

Equation: frac{3}{8} div frac{3}{4}

Equation: frac{3}{8} times frac{4}{3}

Equation: frac{1}{2}