พิมพ์

การคำนวณทางคณิตฯ มีความำคัญและเกี่ยวข้องกับเส้นเวลา ที่นักเรียนและผู้สนใจ จะต้องศึกษาและทำความเข้าใจ เรื่องของหน่วยเวลาให้ดีๆ เพราะการทำโจทย์ปัญหาวิชาเลข มักจะต้องมีการหาคำตอบที่เกี่ยวข้องกับหน่วยของเวลา เป็น นาที ชั่วโมง และวินาที อยู่เสมอๆ 

จากประสบการณ์ตรงของการทำโจทย์และการศึกษาหาความรู้จากแหล่งเปิด Internet พบว่า ปัจจัยสำคัญที่ทำให้การหาคำตอบเกี่ยวกับเวลาไม่ถูกต้องคือ 

นักเรียนหรือผู้คำนวณ ไม่เข้าใจหรือสับสนของการนับเวลา กับจำนวนตัวเลขปกติทั่วไป กล่าวคือ 

การนับเวลาจะมีหน่วยของเวลาที่กำหนดชัดเจนไว้แล้วคือ 

60 นาที = 1 ชั่วโมง 

60 วินาที = 1 นาที 

For More Understading ,Shal we Look at Some Of the examples below.

เพื่อความเข้าใจ ตรงประเด็น ลองดูตัวอย่างประกอบด้านล่าง 

Ex. โรงเรียนแห่งหนึ่ง เปิดสอนหนังสือเวลา 8.25 เช้า และเลิกเรียนเวลา  3.15 บ่าย จงหาเวลาทั้งหมดในการเรียน

วิธีที่ 1 การใช้เส้นเวลา มาช่วย

 ลากเส้นเวลาเริ่มต้น และจบการเรียน เขียนเวลาเริ่มต้น และเลิกเรียน ลงไปที่ปลายเส้นทั้งสองตามภาพ 

l1

ขั้นแรก ลากเส้นเวลา 1 เส้น ใส่ค่าจุดเวลาเริ่มต้น และจบ ตามภาพ

l2 

ขั้นที่ 2 เพิ่มเส้นเวลา 9 โมงเช้า และบ่าย 3 โมงเย็น ดังภาพ 

l3

ขั้นที่ 3 เพิ่มจุดเวลา 12 นาฬิกา เข้าไปตรงกลางดังภาพประกอบ 

l4

ขั้นที่ 4 ใส่เวลา ของแต่ช่วงตามจริง จะได้ค่าเป็น 35 นาที + 3 ชั่วโมง + 3 ชั่วโมง + 15 นาที 

ผลรมของค่าตัวเลขตามเส้นเวลา = 6 ชั่วโมง และ 50 นาที เป็นคำตอบของโจทย์ปัญหาข้อนี้ครับ 


วิธีที่ 2 การนับจำนวนนาที และชั่วโมงโดยตรง

เริ่มนับจากจุดเริ่มต้นคือ 8.25 ไปถึง เวลา 9 โมงก่อน จะได้เวลา 35 นาที

นับจากเวลา 9 โมงถึง 12 ได้ 3 ชั่วโมง

นับจาก 12 โมงถึง บ่าย 3 โมง ได้ 3 ชั่วโมง

นับนาทีจากบ่าย 3 โมง ถึง 15 นาที ได้ 15 นาที

รวมเวลาทั้งหมด 35+3+3+15 = 6 ชั่วโมง กับ 50 นาที

คำถาม 

 

เกอร์นั่งรถไฟจากกรุงเทพไปเชียงใหม่เริ่มเวลา 1008 ไปถึงเชียงใหม่เวลา 1758 ใช้เวลาเดินทางกี่ชั่วโมงกี่นาที?

วิธีนับ 

จาก 1008 ถึง 1100 ใช้เวลา 52 นาที

จากเวลา 1100 – 1700 ใช้เวลา 6 ชั่วโมง

จาก 1700 ถึง 1758 ใช้เวลา 58 นาที

รวมเวลาทั้งหมดเข้าด้วยกัน 52 + 6 + 58

ตอบใช้เวลาไป 8 ชั่วโมง กับอีก  10 นาที


การเปลี่ยนค่าเวลาทศนิยมเป็นเวลาจริง

นักเรียนที่ทำข้อสอบจำเป็นต้องสามารถแปลงค่าเวลาแบบทศนิยมเป็นเวลาจริงได้ถูกต้อง  หลังจากการคำนวณสมการที่เกี่ยวข้องกับเวลาหรือระยะทางแล้ว 

เช่น ถ้าหาคำตอบของสมการออกมาได้ค่าเป็น 3.5 ชั่วโมง

ต้องเขียนคำตอบออกมาเป็น  3 ชั่วโมง กับ 30 นาที

ถ้าใครตอบ 3 ชั่วโมงกับ 50 นาที ตรงๆ แบบนี้ ก็รับประกันผิดชัวร์แน่นอน ****

ลองดูโจทย์ปัญหาสักเล็กน้อย 

จงเขียน 4.2 นาที ในรูปของ นาที และ วินาที

จำเป็นต้องอ้างอิง

60 วินาที = 1 นาที

60 นาที = 1 ชั่วโมง

จากโจทย์ 4.2 นาที

หมายถึง เวลา 4 นาที กับ 0.2 ของนาที

คือ 0.2 x 60 = 12

คำตอบที่ได้คือ 4 นาที กับ 12 วินาที

อีกสักข้อหนึ่ง จงเขียน 5.85 ชั่วโมง เป็นชั่วโมง และนาที

หมายถึงเวลา 5 ชั่วโมง กับ 0.85 ของชั่วโมง

คือ 0.85 x 60 = 51 นาที

คำตอบที่ได้คือ 5 ชั่วโมง กับ 51 นาที

  ทำแบบทดสอบออนไลน์ การคำนวณเกี่ยวกับเวลา 

 

อ้างอิงมาจาก : http://www.bbc.co.uk/bitesize/standard/maths_i/measure/time_calc/revision/1/