สารบัญ

การคำนวณทางคณิตฯ มีความำคัญและเกี่ยวข้องกับเส้นเวลา ที่นักเรียนและผู้สนใจ จะต้องศึกษาและทำความเข้าใจ เรื่องของหน่วยเวลาให้ดีๆ เพราะการทำโจทย์ปัญหาวิชาเลข มักจะต้องมีการหาคำตอบที่เกี่ยวข้องกับหน่วยของเวลา เป็น นาที ชั่วโมง และวินาที อยู่เสมอๆ 

จากประสบการณ์ตรงของการทำโจทย์และการศึกษาหาความรู้จากแหล่งเปิด Internet พบว่า ปัจจัยสำคัญที่ทำให้การหาคำตอบเกี่ยวกับเวลาไม่ถูกต้องคือ 

นักเรียนหรือผู้คำนวณ ไม่เข้าใจหรือสับสนของการนับเวลา กับจำนวนตัวเลขปกติทั่วไป กล่าวคือ 

การนับเวลาจะมีหน่วยของเวลาที่กำหนดชัดเจนไว้แล้วคือ 

60 นาที = 1 ชั่วโมง 

60 วินาที = 1 นาที 

For More Understading ,Shal we Look at Some Of the examples below.

เพื่อความเข้าใจ ตรงประเด็น ลองดูตัวอย่างประกอบด้านล่าง 

Ex. โรงเรียนแห่งหนึ่ง เปิดสอนหนังสือเวลา 8.25 เช้า และเลิกเรียนเวลา  3.15 บ่าย จงหาเวลาทั้งหมดในการเรียน

วิธีที่ 1 การใช้เส้นเวลา มาช่วย

 ลากเส้นเวลาเริ่มต้น และจบการเรียน เขียนเวลาเริ่มต้น และเลิกเรียน ลงไปที่ปลายเส้นทั้งสองตามภาพ 

l1

ขั้นแรก ลากเส้นเวลา 1 เส้น ใส่ค่าจุดเวลาเริ่มต้น และจบ ตามภาพ

l2 

ขั้นที่ 2 เพิ่มเส้นเวลา 9 โมงเช้า และบ่าย 3 โมงเย็น ดังภาพ 

l3

ขั้นที่ 3 เพิ่มจุดเวลา 12 นาฬิกา เข้าไปตรงกลางดังภาพประกอบ 

l4

ขั้นที่ 4 ใส่เวลา ของแต่ช่วงตามจริง จะได้ค่าเป็น 35 นาที + 3 ชั่วโมง + 3 ชั่วโมง + 15 นาที 

ผลรมของค่าตัวเลขตามเส้นเวลา = 6 ชั่วโมง และ 50 นาที เป็นคำตอบของโจทย์ปัญหาข้อนี้ครับ