สารบัญ

บทความนี้อธิบายการแก้สมการอย่างง่าย สำหรับคนที่ไม่เข้าใจเลข 

ไม่มีอะไรซับซ้อนครับ  เริ่มจากอะไรที่มันง่ายกว่า  และพยายาม อย่าท้อถอยและหมดกำลังใจง่ายๆ สู้ๆ แล้วสักวันจะสำเร็จแน่ๆ 

สมการอย่างง่าย ภาษาอังกฤษคือคำว่า Simple equation 

เวลาสอบแล้วเจอ x,เจอ y, เจอ z แล้วส่งคำตอบกระดาษเปล่า หรือเดาคำตอบทุกครั้งแบบนี้ ก็อาจจะต้องหันหน้ามาทบทวน basic หรือพื้นฐานกันก่อน 

การแก้ปัญหาสมการ โดยปกติจะกำหนดตัวแปรที่เราไม่ทราบว่าเป็น x,y 

 

การหาคำตอบของสมการ x,y จึงหมายถึงการพยายามหาตัวเลขมาแทนค่า x,y เพื่อทำให้สมการเป็นจริง 

ลองดูตัวอย่างการแก้สมการ 

 2a + 3 = 7

จากสมการนี้ เราต้องหาตัวเลขมาแทนค่าตัวแปร a  

มี 2 หนทางในการแก้สมการนี้ 

  • ลองผิดลองถูก 
  • ใช้คุณสมบัติการตรงกันข้าม  

การลองถูกลองผิด 

สุ่มตัวเลขเข้าไปแทนที่ตัวแปร a จนได้คำตอบที่ต้องการ 

ลองดูสมการเดิมอีกครั้งหนึ่ง  2a + 3 = 7

ทดลองแทนค่า a = 3, จะได้  2 ×3 + 3 = 9.

คำตอบที่ได้มีค่ามากกว่า 7 จึงไม่ถูกต้อง จึงต้องใช้ค่าอื่นที่น้อยกว่า 3 

ลองให้  a = 2

2 × 2 + 3 = 7

จะได้คำตอบที่ถูกต้อง a = 2

สรุปขั้นตอนการลองผิดลองถูก:

  1. สุ่มตัวเลข
  2. หาผลลัพธ์
  3. ขยับจำนวนขึ้น-ลง เพื่อให้ได้คำตอบที่เป็นจริง 

อย่างไรก็ตาม , บางครั้งสมการอาจจะเป็นค่าลบ เป็นเศษส่วน เป็นทศนิยม การใช้วิธีการสุ่มคำตอบโดยลองถูกผิด อาจจะเสียเวลา และไม่ใช่วิธีการที่ดีนัก โชคดีที่เรามีวิธีการอื่นๆ ที่ดีกว่าการสุ่มคำตอบ 

วิธีนี้ภาษาอังกฤษเรียกว่าการ inverses

สำหรับภาษาไทย คือการทำตรงกันข้าม หรือการสลับกัน 

หลักการทำ inverses คือ 

การบวก และ การลบ จะตรงข้ามกัน 

การคูณ และ การหาร จะตรงข้ามกัน 

 

ลองดูวิธีการค่าตรงข้าม 

จากโจทย์สมการเดิม  2a + 3 = 7

นำ - 3 มาบวกเข้าทั้งสองข้างของสมการ 

2a + 3 - 3 = 7 - 3,

จะเหลือ  2a = 4.

นำ 2 มาหารทั้งสองข้างของสมการ จะได้ค่า 

2a ÷ 2 = 4 ÷ 2

จะได้คำตอบสมการ  a = 2