• อบรมกีฬา อบจ.ลพบุรี

  ใช้เวลาว่างช่วงปิดเทอมฤดูร้อน ด้วยการสมัครเล่นกีฬาฟรีกับ อบจ.ลพบุรี โครงการดีๆ ต่อเนื่องมาถึงปี 2560 แล้ว หลายชนิดกีฬา เช่น ฟุตบอล แบตมินตัน ว่ายน้ำ ฯลฯ

  อ่านเพิ่มเติม
 • ลิงลพบุรี
  ลิงลพบุรี

  ลิงลพบุรี เป็นอีกหนึ่งแรงดูงดูดใจของทั้งท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ให้มาดูความน่ารักและซุกซนของพวกเขา ในเมืองลพบุรี Lopburi Monkeys are another attraction for tourist both Thai and foreigner 

 • พระปรางค์สามยอด
  พระปรางค์สามยอด

  พระปรางค์สามยอด โบราญสถานที่สำคัญของลพบุรี เป็นศิลปแบบขอม ถือเป็นโบราณสถานที่สำคัญและมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ มีนักท่องเที่ยวนิยมมาเที่ยมชมความงดงามและเรียนรู้ศิลป 

 • ข่าวรับสมัครสอบ ม.4 พิบูลวิทยาลัยปี 2561

  โรงเรียนพิบูลวิทยาลัยเปิดรัสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมปลาย ม.4 ประจำปี 2560 โดยเป็นการสอบคัดเลือกในห้องการเรียนทั่วไป ในแผนการเรียนต่างๆ เช่น คณิต วิทย์ ศิลปภาษา

  อ่านเพิ่มเติม
 • การแข่งขันเอราวัณไตรกีฬา 2017

  สำหรับนักกีฬาที่สนใจแข่งรายการไตรกีฬา จัดโดย รพศ.3 ลพบุรี แข่งขันใน 6 เม.ย.60 สอบถามโทร  036-411-200 ฝ่ายสวัสดิการและกีฬา กรมรบพิเศษที่ 3

  อ่านเพิ่มเติม

JSN Shine was developed with extreme focus on typography and we believe it provides the most comprehensive content presentation capability. Headings, text, links, tables, images, everything was designed with high level of refinement. Let's take a look.

Headings

This is an H1 Header

Lorem ipsum dolor sit amet consectetuer eleifend elit vel tellus laoreet. At ut pellentesque risus quis sem eros et consequat enim lorem. Aenean lorem consequat consequat eu.

This is an H2 Header

Lorem ipsum dolor sit amet consectetuer eleifend elit vel tellus laoreet. At ut pellentesque risus quis sem eros et consequat enim lorem. Aenean lorem consequat consequat eu.

This is an H3 Header

Lorem ipsum dolor sit amet consectetuer eleifend elit vel tellus laoreet. At ut pellentesque risus quis sem eros et consequat enim lorem. Aenean lorem consequat consequat eu.

This is an H4 Header

Lorem ipsum dolor sit amet consectetuer eleifend elit vel tellus laoreet. At ut pellentesque risus quis sem eros et consequat enim lorem. Aenean lorem consequat consequat eu.

This is an H5 Header

Lorem ipsum dolor sit amet consectetuer eleifend elit vel tellus laoreet. At ut pellentesque risus quis sem eros et consequat enim lorem. Aenean lorem consequat consequat eu.

This is an H6 Header

Lorem ipsum dolor sit amet consectetuer eleifend elit vel tellus laoreet. At ut pellentesque risus quis sem eros et consequat enim lorem. Aenean lorem consequat consequat eu.


Text columns

You can arrange content in multiple columns by using very simple html code. JSN Shine will detect the amount of columns you defined and automatically make arrangement.

Usage: <div class=”grid-layout”><div>Text in column 1</div><div>Text in column 2</div></div>

Content arranged in 2 columns

Text column

Lorem ipsum dolor sit amet consectetuer eleifend elit vel tellus laoreet. At ut pellentesque risus quis sem eros et consequat enim lorem. Aenean lorem consequat consequat eu.

Text column

Lorem ipsum dolor sit amet consectetuer eleifend elit vel tellus laoreet. At ut pellentesque risus quis sem eros et consequat enim lorem. Aenean lorem consequat consequat eu.

Content arranged in 3 columns

Text column

Lorem ipsum dolor sit amet consectetuer eleifend elit vel tellus laoreet. At ut pellentesque risus quis sem eros et consequat enim lorem. Aenean lorem consequat consequat eu.

Text column

Lorem ipsum dolor sit amet consectetuer eleifend elit vel tellus laoreet. At ut pellentesque risus quis sem eros et consequat enim lorem. Aenean lorem consequat consequat eu.

Text column

Lorem ipsum dolor sit amet consectetuer eleifend elit vel tellus laoreet. At ut pellentesque risus quis sem eros et consequat enim lorem. Aenean lorem consequat consequat eu.

Content arranged in 4 columns

Text column

At ut pellentesque risus quis sem eros et consequat enim lorem. Aenean lorem consequat consequat eu.

Text column

At ut pellentesque risus quis sem eros et consequat enim lorem. Aenean lorem consequat consequat eu.

Text column

At ut pellentesque risus quis sem eros et consequat enim lorem. Aenean lorem consequat consequat eu.

Text column

At ut pellentesque risus quis sem eros et consequat enim lorem. Aenean lorem consequat consequat eu.

 


Text styles

Preformatted text (<pre> tag)

div.grid-layout2 div.grid-col {
 float: left;
 width: 49.95%;
}
div.grid-layout3 div.grid-col {
 float: left;
 width: 33.3%;
}

 

Drop Cap

You can use this special drop cap symbol style for magazine / newspaper text paragraph. Lorem ipsum dolor sit amet consectetuer eleifend elit vel tellus laoreet. At ut pellentesque risus quis sem eros et consequat enim lorem. Aenean lorem consequat consequat eu.

Usage: <p class="text-dropcap">This is the text with dropcap symbol.</p>

 

Highlighted Text

You can use this style to highlight important words and / or keyword expression in search result page. Lorem ipsum dolor sit amet consectetuer eleifend elit vel tellus laoreet. At ut pellentesque risus quis sem eros et consequat enim lorem. Aenean lorem consequat consequat eu.

Usage: <span class="text-highlight">This is the text to be highlighted.</span>

 

Highlighted Text on mouse over

You can use this style to highlight important text block on mouse over. Just roll mouse over this text block to see how it's highlighted.

Usage: <div class="text-box-highlight">This is the text to be highlighted.</div>


Link Styles

Link Icon Styles

You can attach up to 500+ predefined icons to the front of any link by adding simple class to it.

Usage: <a class="link-icon jsn-icon-xxx">This is link text.</a>, where xxx is the name of icon to be applied. Detailed information about all icon names can be found in template documentation.

Example: <a class="link-icon jsn-icon-download">This is link to download something.</a>

Link Button Styles

JSN Shine offers 08 button styles to decorate any call-to-action links you have in the content.

Usage: <a class="link-button button-xxx">This is link text.</a>, where xxx is the button color name selected from: light, dark, green, orange, blue and red.

Example: <a class="link-button button-orange">See plans & pricing.</a>

Combination of Button and Icon Styles

You can use both button and icon link style combined.

Usage: <a class="link-button button-xxx"><span class="link-icon fa fa-yyy">This is link text.</span></a>, where xxx and yyy are button color and icon names respectively.

Example: <a class="link-button button-green"><span class="link-icon fa fa-cart">Add to cart.</span></a>


Table Styles

Plain Rows table style

Table headerColumn header 1Column header 2Column header 3
Row header 1 Lorem ipsum Dolor sit amet Lorem ipsum
Row header 1 Lorem ipsum Dolor sit amet Lorem ipsum
Row header 1 Lorem ipsum Dolor sit amet Lorem ipsum
Row header 1 Lorem ipsum Dolor sit amet Lorem ipsum
Row header 1 Lorem ipsum Dolor sit amet Lorem ipsum
Table footer Footer data

Color Stripes table style

Table headerColumn header 1Column header 2Column header 3
Row header 1 Lorem ipsum Dolor sit amet Lorem ipsum
Row header 1 Lorem ipsum Dolor sit amet Lorem ipsum
Row header 1 Lorem ipsum Dolor sit amet Lorem ipsum
Row header 1 Lorem ipsum Dolor sit amet Lorem ipsum
Row header 1 Lorem ipsum Dolor sit amet Lorem ipsum
Table footer Footer data

Grey Stripes table style

Table headerColumn header 1Column header 2Column header 3
Row header 1 Lorem ipsum Dolor sit amet Lorem ipsum
Row header 1 Lorem ipsum Dolor sit amet Lorem ipsum
Row header 1 Lorem ipsum Dolor sit amet Lorem ipsum
Row header 1 Lorem ipsum Dolor sit amet Lorem ipsum
Row header 1 Lorem ipsum Dolor sit amet Lorem ipsum
Table footer Footer data

List styles

Standard list styles

Unordered list
 • Lorem ipsum dolor sit amet
 • Consetetur sadipscing elitr
 • Sed diam voluptua
Ordered list
 1. Lorem ipsum dolor sit amet
 2. Consetetur sadipscing elitr
 3. Sed diam voluptua

Arrow list styles

Red arrow
 • Lorem ipsum dolor sit amet
 • Consetetur sadipscing elitr
 • Sed diam voluptua
Blue arrow
 • Lorem ipsum dolor sit amet
 • Consetetur sadipscing elitr
 • Sed diam voluptua
Green arrow
 • Lorem ipsum dolor sit amet
 • Consetetur sadipscing elitr
 • Sed diam voluptua