• อบรมกีฬา อบจ.ลพบุรี

  ใช้เวลาว่างช่วงปิดเทอมฤดูร้อน ด้วยการสมัครเล่นกีฬาฟรีกับ อบจ.ลพบุรี โครงการดีๆ ต่อเนื่องมาถึงปี 2560 แล้ว หลายชนิดกีฬา เช่น ฟุตบอล แบตมินตัน ว่ายน้ำ ฯลฯ

  อ่านเพิ่มเติม
 • ลิงลพบุรี
  ลิงลพบุรี

  ลิงลพบุรี เป็นอีกหนึ่งแรงดูงดูดใจของทั้งท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ให้มาดูความน่ารักและซุกซนของพวกเขา ในเมืองลพบุรี Lopburi Monkeys are another attraction for tourist both Thai and foreigner 

 • พระปรางค์สามยอด
  พระปรางค์สามยอด

  พระปรางค์สามยอด โบราญสถานที่สำคัญของลพบุรี เป็นศิลปแบบขอม ถือเป็นโบราณสถานที่สำคัญและมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ มีนักท่องเที่ยวนิยมมาเที่ยมชมความงดงามและเรียนรู้ศิลป 

 • ข่าวรับสมัครสอบ ม.4 พิบูลวิทยาลัยปี 2561

  โรงเรียนพิบูลวิทยาลัยเปิดรัสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมปลาย ม.4 ประจำปี 2560 โดยเป็นการสอบคัดเลือกในห้องการเรียนทั่วไป ในแผนการเรียนต่างๆ เช่น คณิต วิทย์ ศิลปภาษา

  อ่านเพิ่มเติม
 • การแข่งขันเอราวัณไตรกีฬา 2017

  สำหรับนักกีฬาที่สนใจแข่งรายการไตรกีฬา จัดโดย รพศ.3 ลพบุรี แข่งขันใน 6 เม.ย.60 สอบถามโทร  036-411-200 ฝ่ายสวัสดิการและกีฬา กรมรบพิเศษที่ 3

  อ่านเพิ่มเติม

การเขียนขั้นตอนการทำงาน หรือขั้นตอนการใช้งาน สิ่งของ หรืออุปกรณ์เครื่องมือต่างๆ จะใช้การเขียนคำบอกหรือคำสั่งที่เรียกกันว่า Instruction ซึ่งจะแตกต่างจากประโยคทั่วไป ตรงที่การเริ่มต้นประโยคคำสั่งหรือคำแนะนำการทำงานด้วยคำกริยาหรือ Verb นั้นเอง สำหรับคำใบ้หรือ Sign ที่จะช่วยบอกว่า ประโยคต่อไปจะเป็นการให้คำบอก หรือคำสั่งในการทำงานหรือทำสิ่งใดก็ตาม ได้แก่ Add

Click

Enter

Use

ยกตัวอย่างการสั่งซื้อสินค้าบนหน้าเว็บไซต์ จะมีคำแนะนำการซื้อขายดังนี้

How to buy product online?

Add products to your basket.

Click on the "Add to Shopping basket

 Enter the catalogue number

Use the shopping list to remember products that you want to buy

รู้จักกับ Instruction Order หรือลำดับของคำสั่งในการปฏิบัติหรือการทำงาน จะต้องเรียงลำดับหรือ Order ให้ถูกต้อง เช่น 

คำสั่งการตั้งค่าการทำงานของทีวีระบบดิจิตอล 

First turn on TV. Put it in the digital mode.

Then press Menu 

Select the Option from the menu.

Then choose the full re-tune option

Next ,press OK.

Wait while the channels are autometically installed.

 รู้จักกับ Following and writing instructions

คำสั่งในการทำงานหรือปฏิบัติ เช่น ป้ายบอก หรือ ขั้นตอนการทำอาหาร โดยปกติจะใช้การเขียนแบบคำสั่งให้ทำ หรือ Imperative โดยจะละประธาน และใช้คำกริยา Verb ในการขึ้นต้น เช่น 

ประโยคเต็ม You need to turn left at the post office. จะเขียนใหม่เป็น Turn left at the post office.

ลองดูตัวอย่างเพิ่มเติม 

ประโยคเดิม                                                  ประโยคใหม่

You should not smoke here.   =             Don't smoke here.

You must fix this with glue.    =             Fix this with glue.

You must not run.                 =           Don't run.

You will need 300 g of flour.   =        Take 300 g of flour.

 การใช้คำเชื่อม Linking Words 

First   /   Finally   /   Next   /   After     / Before   / Then      /  Second 

  แบบฝึกหัด

1 . ประโยคใดไม่ใช่ประโยคคำสั่ง (Imperative)

a. Take all dirty plates to the kitchen. 

b. We can go straight there.

c. Reduce speed now.

2 . ประโยคใดไม่ใช่ประโยคคำสั่ง (Imperative)

a. Think about that.

b. Do not smoke.

c. We park the car there.

เฉลย

ข้อ 1. ตอบ b เพราะในประโยคคำสั่งจะละประธาน ที่ถูกจะย่อเป็น Go straight there.

ข้อ 2. ตอบ c เพราะในประโยคคำสั่งจะละประธาน ที่ถูกจะย่อเป็น Park the car there.