พิมพ์
หมวด: Policy
ฮิต: 861

การแจ้งโอนเงินชำระค่าสินค้าและบริการ 

เพื่ออำนวยความสะดวกและรวดเร็วในการซื้อสินค้าและบริการ ลูกค้าของทางร้าน lopburihub.com ไม่จำเป็นต้องแจ้งโอนเงินค่าสินค้าและบริการ โดยทางเราจะตรวจสอบยอดชำระเงินค่ามีบริการ SMS Alert แจ้งการชำระค่าสินค้าและบริการเข้ามา และจะตรวจสอบข้อมูลจากระบบการส่งซื้อสินค้า Order Report ของระบบตะกร้าสินค้าออนไลน์ได้อยู่แล้ว จึงแจ้งมาเพื่อให้ลูกค้าผู้มีอุปการคุณทุกท่านทราบ 

 

 

   

ขั้นตอนการชำระค่าสินค้า 

    โอนเงินค่าสินค้าตามจำนวนที่สั่งซื้อสินค้าผ่านตู้ ATM หรือเค้าเตอร์ธนาคาร 
  ธนาคารกรุงไทย 129-1-33864-0 สาขาวงเวียนสระแก้ว ลพบุรี ชื่อบัญชี นาย สุฑีฆา บุญวัง ประเภท ออมทรัพย์ 
  ธนาคารทหารไทย 473-2-69911-3 สาขาวงเวียนสระแก้ว ลพบุรี ชื่อบัญชี นาย สุฑีฆา บุญวัง ประเภท ออมทรัพย์