Lopburi Hub

พระนารายณ์ราชนิเวศน์ เป็นพระราชวังที่สมเด็จพระนารายณ์มหาราชโปรดให้สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2209 บนพื้นที่ 41 ไร่ ณ เมืองลพบุรี เพื่อใช้เป็นที่ประทับ ล่าสัตว์ ออกว่าราชการ และต้อนรับแขกเมือง พระองค์ทรงประทับ ณ พระราชวังแห่งนี้ประมาณ 8-9 เดือนในช่วงปลายรัชกาลและเสด็จสวรรคต ณ พระที่นั่งสุทธาสวรรค์ เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2232

ภายหลังการเสด็จสวรรคตของสมเด็จพระนารายณ์มหาราช พระนารายณ์ราชนิเวศน์ถูกทิ้งร้าง จนถึงรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระองค์โปรดให้บูรณะพระราชวังของสมเด็จพระนารายณ์มหาราช และสร้างพระที่นั่งขึ้นใหม่ในปี พ.ศ. 2399 และพระราชทานนามว่า "พระนารายณ์ราชนิเวศน์

 

ข้อมูลย่อ สถานีรถไฟลพบุรี สถานีรถไฟลพบุรี เป็นสถานีรถไฟระดับ 1 อยู่ห่างจากสถานีรถไฟกรุงเทพเป็นระยะทาง 132.81 กิโลเมตร ตั้งอยู่ตำบลท่าหิน อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี หมายเหตุ ที่สถานีลพบุรี เป็นเขตสิ้นสุดทางคู่ เริ่มทางเดี่ยว

สอบถามเวลาเดินรถและค่าตั๋วรถไฟ เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ : 036-411022

ที่ตั้ง : ถือเป็นจุดศูนย์กลางการเดินทางที่สำคัญที่สุดของ จว.ลพบุรี ประชาชนทั้งท้องถิ่นและนักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างชาติ ใช้บริการรถไฟจากกรุงเทพ ฯ และ จว.ใกล้เคียงเดินทางเข้าสู่ จว.ลพบุรี เป็นจำนวนมากในแต่ละวัน เรียกว่า แน่นขบวนกันทุกรอบเลยก็ว่าได้ โดยเฉพาะช่วงเช้า และเลิกเรียน ที่มีผู้ใช้เดินทางทั้งนักเรียน และคนทำงาน 

เส้นทางการเดินรถ : สายเหนือ จากลพบุรี ไป นครสวรรค์ พิษณุโลก และปลายทางที่สถานีเชียงใหม่ 

บริการรถไฟ: รถไฟฟรี รถธรรมดา ชั้น 3 ,รถเร็ว ,รถด่วน และด่วนพิเศษ 

อีกหนึ่งทางเลือกของการเดินทางจากลพบุรีกลับกรุ่งเทพ คือการใช้บริการคิวรถตู้ KO 

ที่ตั้ง : ถนน ห่างจากสถานีรถไฟลพบุุรี  ประมาณ 150 เมตร 

#ข้อมูลการติดต่อ 
เวลาเดินรถเริ่ม 03.00 ถึง 20.00 โทร. 036-618755,
036-741404,
092-5368881 และ 062-1757959 

ค่าโดยสารจากลพบุรี 120 บาท 

ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชั่วโมง โดยประมาณ ขึ้นอยู่กับสภาพจราจร 

 

ศาลากลางจังหวัดลพบุรี 

ที่ตั้ง :

ความสำคัญ : ศูนย์กลางการบิหารและการปกครองของ จ.ลพบุรี ซึ่งมีการแบ่งการทำงานออกเป็น กรมกอง และแผนกต่างๆ ตามแผนผังและโครงสร้างการบริหารราชการแผ่นดิน ปัจจัจุบันปี 2560 มีผู้ว่าราชการจังหวัด คือ นาย ภานุ แย้มศรี 

Website: http://www.lopburi.go.th/web/

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม : สามารถดูได้จากเว็บไซต์ของจังหวัด ในเรื่องของ ยุทธศาสตร์จังหวัด แผนที่จังหวัด ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด หรือศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ต่างๆ